Η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής παραλαβής εγγράφων «Online Θυρίδα».

Παραλαβή ασφαλιστικών εγγράφων μέσω του europaikipisti.gr.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής παραλαβής εγγράφων «Online Θυρίδα». Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ασφαλισμένοι της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης παραλαβής και ηλεκτρονικής αποθήκευσης όλων των εγγράφων που συνδέονται με την ασφάλισή τους. Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω διπλής εξακρίβωσης, εξασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας επιταχύνθηκε, προκειμένου να ενταχθεί στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID – 19, καθώς όλες οι συναλλαγές παραλαβής ασφαλιστικών εγγράφων πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε κατάστημα. Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη στο www.europaikipisti.gr και αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής της εταιρείας αναφορικά με τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.