Στην προσπάθειά της να συμβάλει ουσιαστικά στην φροντίδα όλων των πολιτών που το έχουν ανάγκη και στην παρούσα δύσκολη χρονική συγκυρία στη χώρα, η Ευρωκλινική προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 2 επιπλέον κλίνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πέραν των 8 που έχει ήδη διαθέσει, μία ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου πλήρως στελεχωμένη, δυναμικότητας 20 κλινών για περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19, ενώ, διαθέτει επίσης το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για όλα τα μη λοιμώδη νοσήματα.

Καθώς και το τμήμα επειγόντων περιστατικών της.

Στην προσπάθειά της να συμβάλει ουσιαστικά στην φροντίδα όλων των πολιτών που το έχουν ανάγκη και στην παρούσα δύσκολη χρονική συγκυρία στη χώρα, η Ευρωκλινική προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 2 επιπλέον κλίνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πέραν των 8 που έχει ήδη διαθέσει, μία ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου πλήρως στελεχωμένη, δυναμικότητας 20 κλινών για περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19, ενώ, διαθέτει επίσης το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για όλα τα μη λοιμώδη νοσήματα. Ειδικά για τα νευρολογικά επείγοντα περιστατικά, όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που χρήζουν άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, η Ευρωκλινική Αθηνών διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Εγκεφαλικών, η οποία εφημερεύει όλο το 24ωρο.