Έχοντας ξεκινήσει την πορεία της στην ελληνική αγορά το 1991, η Europ Assistance Greece, θυγατρική της Europ Assistance με έδρα τη Γαλλία, γιορτάζει φέτος 30 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η εταιρεία, έχοντας ολοκληρώσει το 2020 με ενισχυμένη κερδοφορία, πέτυχε ένα πραγματικό case study ανάπτυξης σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπό συνθήκες αβεβαιότητας λόγω πανδημίας, όπως επισημαίνει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Europ Assistance Greece, Ιωάννης Πετούλης, δηλώνει: «Ξεπερνώντας τις προσδοκίες, κυρίως λόγω της έμφασης στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών μας και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών παράλληλα με τα παραδοσιακά product lines, η Europ Assistance Greece κατάφερε το 2020 να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του Group με τις καλύτερες επιδόσεις, σε όρους επίτευξης στόχων και καινοτόμων υπηρεσιών. Η επένδυση μας στην τεχνολογία και την καινοτομία μας επιτρέπει να αναμένουμε ένα ακόμα πιο καρποφόρο 2021 μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας που μόνο στόχο έχουν τον πολλαπλασιασμό των ωφελειών που απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι μας».