Τη θέση ανέλαβε ο Γ. Πετούλης.

Η Europ Assistance Greece, θυγατρική της Europ Assistance με έδρα τη Γαλλία, ανέθεσε στον Γιάννη Πετούλη τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Γ. Πετούλης είναι στέλεχος με μακρά εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις μεγάλων οργανισμών. Η τοποθέτησή του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στοχεύει στην υλοποίηση μιας στρατηγικής εξωστρέφειας και στην περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην Ελλάδα.

Ο ίδιος σχολίασε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την επιλογή μου σε αυτή τη θέση που αποτελεί εξαιρετική πρόκληση για την περαιτέρω ανάδειξη των δυνατοτήτων της Europ Assistance στην Ελλάδα. Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία και ως αποτέλεσμα θεωρώ άμεση προτεραιότητά μου την ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα της δύναμης της τεχνολογίας, για τη διείσδυση σε νέους τομείς όπως η τηλεϊατρική και για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας».