Με την επιμέλεια της 2yolk.

Σε ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας προχωρά η Eurocert. Ειδικότερα, η νέα εταιρική ταυτότητα της Eurocert, η οποία σχεδιάστηκε από την 2yolk, υλοποιείται σε μια χρονική στιγμή που σηματοδοτεί το πέρασμά της σε μία νέα εποχή. Το νέο λογότυπο αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της εταιρείας, η οποία εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και σε άλλες 43 χώρες παγκοσμίως, προσβλέποντας ταυτόχρονα σε νέα πεδία ανάπτυξης και νέες αγορές.

Κεντρικό στοιχείο του νέου λογοτύπου είναι τα επτά αστέρια, τα οποία αντιστοιχούν στις επτά αρχές της Eurocert: Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Ποιότητα, Εμπιστοσύνη, Καινοτομία, Πάθος και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Οι αρχές αυτές είναι ο πλοηγός της εταιρείας για το μέλλον, όπως επισημαίνει η ίδια, και έτσι, η εικαστική έμπνευση του λογοτύπου παίρνει το σχήμα του πτερυγίου του πηδαλίου ενός πλοίου.