Η Eurobank συμμετέχει στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypen.gr, όπως, συμμετείχε και στα προηγούμενα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ», με στόχο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά να αναπτύξουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην κατοικία τους και να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και το σχετικό κόστος. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε περίπου 600.000 νοικοκυριά έως το 2030.

Στα κίνητρα που προσφέρει υπάγονται, μεταξύ άλλων, συνολικός προϋπολογισμός εργασιών έως 50.000 ευρώ ανά ακίνητο και έως 100.000 ευρώ για κάθε ωφελούμενο, επιχορήγηση ποσού έως το 85% του κόστους των εργασιών κ.ά.