Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) και στην πλατφόρμα YouTube με στόχο τη βέλτιστη προώθηση του νέου της προγράμματος (μυθοπλασία, ψυχαγωγικές εκπομπές κ.ά.), για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών της ΕΡΤ και την προώθηση του νέου προγράμματος της, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός πλάνου διαφημιστικής επικοινωνίας, το οποίο θα λάβει υπόψη του την ανάγκη της ΕΡΤ να αλλάξει την εικόνα της γενικότερα, αλλά και να διευρύνει τα κοινά στα οποία απευθύνεται, στοχεύοντας και σε νεανικότερα κοινά. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.