Προσφέροντας βελτιωμένη εσωτερική κάλυψη σε χρήστες smartphone
Πρόσφατη μελέτη του Ericsson ConsumerLab, που διεξήχθη μεταξύ 47.000 ερωτηθέντων σε 23 χώρες, αποκάλυψε ότι μόνο το 41% των χρηστών smartphones είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία περιήγησης στον ιστό και στα κοινωνικά δίκτυα σε κλειστούς χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ericsson καθίσταται η πρώτη εταιρεία που θα προσφέρει στους χρήστες smartphone τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης σε αδειοδοτημένο και μη αδειοδοτημένο φάσμα, με τη διάθεση των πρώτων License Assisted Access (LAA) μικροκυψελών. Το LAA είναι μια προηγμένη τεχνολογία LTE που μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και να μειώσει την συμφόρηση του ασύρματου δικτύου, προς όφελος όλων των χρηστών. Το Ericsson License Assisted Access θα είναι διαθέσιμο στο χαρτοφυλάκιο μικροκυψελών της Ericsson από το τέταρτο τρίμηνο του 2015.