Η Epson Europe προχώρησε στη δημοσίευση της Έκθεσης Βιωσιμότητας 2021/22, η οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο της εταιρείας στην επίτευξη πιο βιώσιμων λειτουργιών.

Με γνώμονα τα παγκόσμια πλαίσια, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ), η Epson δεσμεύτηκε να διαθέσει 770 εκατ. ευρώ για τη μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών της σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ανταποκριθεί στο όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5° βαθμό που έχει θέσει η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και τη μη χρήση πόρων του υπεδάφους μέχρι το 2050.