Στη φράση αυτή, η Dr. Anne Gregory*, Πρόεδρος της Global Alliance, συμπυκνώνει το περιεχόμενο του νέου, αναβαθμισμένου ρόλου που η Εταιρική Επικοινωνία οφείλει να αναλάβει στο σημερινό περιβάλλον. Ρόλος πρωταγωνιστικός, που εκτός από μεγάλες ευκαιρίες, κρύβει και πλήθος προκλήσεων. Σύμφωνα με την ίδια, το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι οργανισμοί καλούνται να συνδεθούν με τις ομάδες των συμμετόχων τους, επιβάλλει την ύπαρξη της «εταιρικής επικοινωνίας» στον πυρήνα της γέννησης και ανάπτυξης των εταιρικών οργανισμών, οδηγώντας αναπόφευκτα σε αυτό που η ίδια ονομάζει «Communicative Leadership». Η Dr. Gregory, αποτυπώνει τη νέα αυτή πραγματικότητα, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινή επαφή της με πάνω από 60 Ενώσεις Εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων ανά τον κόσμο, μέσω της Global Alliance.

Σύμφωνα με την ίδια, οι συνθήκες σήμερα ανοίγουν μία ευκαιρία «ηγεσίας» για τους Corporate Communicators. Όχι όμως απλής ηγεσίας του τομέα τους και της λειτουργίας της Εταιρικής Επικοινωνίας, αλλά ευκαιρίες ηγεσίας του Οργανισμού. Ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά για τους επιχειρηματικούς ηγέτες, με τις έννοιες «διαφάνεια» και «απολογισμός» να καθορίζουν την ατζέντα τους και τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να λειτουργούν. Στο πλαίσιο αυτό, περιμένουν σήμερα διαφορετικά πράγματα από τους senior communicators, που σημαίνει ότι, οι τελευταίοι πρέπει να ξανασκεφθούν το ρόλο και τη συνολική συνεισφορά τους στον εταιρικό οργανισμό. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται, είναι εάν οι επαγγελματίες του κλάδου είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Στο European Communication Monitor του 2014, ένα από τα ευρήματα αναφέρει ότι το 45% των στελεχών της Εταιρικής Επικοινωνίας, αναγνωρίζει ως πιο σημαντική πρόκληση του επαγγέλματος σήμερα, τη σωστή σύνδεση της επικοινωνιακής με την επιχειρηματική στρατηγική.

Η όλη συζήτηση ίσως δεν ακούγεται πολύ καινούργια, όμως πλέον σήμερα φαίνεται ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ουσιαστική απάντησή της. Τόσο οι επαγγελματίες του κλάδου της Εταιρικής Επικοινωνίας, όσο επίσης και οι συνεργάτες τους από την πλευρά των Agencies, δεν έχουν άλλα περιθώρια παρά να τοποθετηθούν και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τη διαμόρφωση της «επόμενης μέρας» στη δουλειά τους.

*Η Dr. Anne Gregory είναι μεταξύ των keynote speakers που συμμετέχουν στο 8o Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας στις 16 Οκτωβρίου. www.corpcom.gr.