Ο Προπονητής, ο Καθηγητής, ο Διευθυντής, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Όλοι όσοι δίνουν αξία στην ομάδα τους και λειτουργούν με σεβασμό και διαφάνεια διαχέοντας την πληροφορία, την ενημέρωση, τα καλά ή τα λιγότερα καλά νέα. Όλοι όσοι κινητοποιούν μέσω μίας άρτιας επικοινωνίας τον οργανισμό τους και κάνουν τους ανθρώπους τους πρεσβευτές και θεματοφύλακες της προόδου και της επιτυχίας. Η σημασία της εσωτερικής επικοινωνίας είναι διαχρονικό μυστικό επιτυχίας που αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα όσο η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους!

Ο Stephen Covey έλεγε ότι τα περισσότερα προβλήματα επικοινωνίας εμφανίζονται όταν εντοπίζουμε «δυσλειτουργίες στην ικανότητα της ακοής». Όταν μαθαίνουμε να ακούμε, να προσπαθούμε να μεταδώσουμε ή να καταλάβουμε πραγματικά ένα μήνυμα, τότε η αλληλεπίδραση πομπού και δέκτη, λειτουργεί με θαυμαστό τρόπο, δημιουργώντας γερές σχέσεις εμπιστοσύνης, δέσμευσης και υπευθυνότητας. Το σύνολο των εργαζομένων μίας επιχείρησης είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της. Είναι η φωνή της προς τα έξω, οι άνθρωποι που θα βγουν στην αγορά και θα την παρουσιάσουν με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό σε όποιο επίπεδο ιεραρχίας και εάν ανήκουν.

Είναι γεγονός, ότι το «κλίμα» σε μία εταιρεία, «συννεφιάζει» σε δύσκολες περιόδους. Οι κοινές δράσεις, η συμμετοχή των οικογενειών των εργαζομένων, το αίσθημα της υπερηφάνειας και της ασφάλειας είναι κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της προόδου και της ανάπτυξης. Είναι απόλυτα θεμιτό η κρίση να επηρεάσει τους στόχους και να διαφοροποιήσει τις στρατηγικές και το σχέδιο δράσης ενός ομίλου. Αρκεί οι εργαζόμενοι να είναι οι πρώτοι που θα ενημερωθούν, που θα αντιληφθούν, θα κατανοήσουν και θα πιστέψουν στο σύνολο των μηνυμάτων που εκπέμπονται από την επιχείρηση προς τους ίδιους και προς όλες τις ομάδες συμμέτοχων.

Γιατί μόνο έτσι θα νιώσουν ότι αναγνωρίζεται η συμβολή τους στην πορεία της επιχείρησης, θα νιώσουν συνυπεύθυνοι για την ανάπτυξη και την επιτυχία της. Κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης. Η συνεπής και συνεχής ενημέρωση, η εκπαίδευση, η επιβράβευση, η ενίσχυση της διαδραστικότητας, η ενθάρρυνση κατάθεσης ιδεών, χτίζουν τα γερά θεμέλια της εσωτερικής επικοινωνίας και δημιουργούν ένα συμπαγές σύμπλεγμα ανθρώπων και στόχων. Η ενεργή και δυναμική εσωτερική επικοινωνία είναι σε θέση να δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης η οποία προσθέτει αξία και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην υλοποίηση και απόδοση της συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής.

• Το άρθρο υπογράφει η Δήμητρα Δασκαλάκη, Αντιπρόεδρος  Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ