Ο ρόλος του branding agency ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της απλής εκτέλεσης ενός creative brief.

Στην πραγματικότητα το branding agency για να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο, πρέπει να εμβαθύνει στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης-πελάτη της στο βαθμό που θα μπορεί να δημιουργήσει το ίδιο το brief. Από όλους τους τομείς της επικοινωνίας, το branding οφείλει να έχει την πιο πλήρη και σφαιρική εικόνα για τις επιχειρήσεις με τις οποίες δουλεύει.

Όταν καλείται π.χ. να δημιουργήσει την εταιρική ταυτότητα μιας επιχείρησης, δεν μπορεί να μην μελετήσει – μεταξύ άλλων- τα όνειρα, τους στόχους και τις αρχές του επιχειρηματία, τους λόγους ύπαρξης, την κουλτούρα, την ιστορία, τα core competencies της, την εσωτερική οργάνωση επιχείρησης. Άλλωστε, αυτά είναι τα στοιχεία που θα συμπυκνώσει στο εταιρικό όραμα και αποστολή που θα αποτελέσουν τα θεμέλια για την εταιρική ταυτότητα.

Αντίστοιχα όταν καλείται να δημιουργήσει ένα νέο προϊοντικό brand, δεν μπορεί να μην μελετήσει – μεταξύ άλλων- τους εταιρικούς στόχους πίσω από αυτό και τον τρόπο διοίκησής του, παραγωγής του ή διακίνησής του. Ή όταν καλείται να προτείνει την νέα τοποθέτηση ενός brand δεν μπορεί να μην γνωρίζει – μεταξύ άλλων- τα υπόλοιπα brands της επιχείρησης και τη θέση τους στην αγορά.

Παραδείγματα σαν τα παραπάνω που δείχνουν το βάθος της ανάμειξης που απαιτείται να έχει το branding agency στη δουλειά του πελάτη, δεν έχουν τελειωμό. Για αυτό και η ανάληψη της σχετικής ευθύνης από το branding agency είναι τόσο σημαντική. Μόνο έτσι έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει να του δοθούν ο χρόνος και οι αμοιβές που απαιτούνται για την σωστή υλοποίηση έργων branding.

Αποφεύγοντας τις ευτελείς αναθέσεις «δημιουργικής εκτέλεσης» γενικόλογων (δήθεν) briefs σε χρόνους και με αμοιβές που αντιστοιχούν μόνο σε υπηρεσίες απλής κειμενογραφικής ή γραφιστικής επιμέλειας. Μόνο τότε μπορεί να δημιουργήσει brands ικανά να φθάσουν στη διάκριση και την επιτυχία και να συνεισφέρει στη συνολική βελτίωση της δουλειάς των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, στην ανάπτυξη και στην ευημερία τους. Και μόνο έτσι θα αναδείξει και τη δική του μεγάλη αξία.

Αλλά η ευθύνη του branding agency είναι μεγάλη και σε κοινωνικό επίπεδο. Η χώρα μας έχει όσο ποτέ την ανάγκη δημιουργίας μιας συλλογικής ιδεολογίας υπέρ της επιχειρηματικότητας και των brands που θα οδηγήσει σε επιχειρηματικές συμπεριφορές που θα παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και θα δημιουργούν πραγματική αξία για τους κατοίκους και τη χώρα μας. Το branding agency οφείλει να συνεισφέρει σε όλους αυτούς τους τομείς.