Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ως ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία «Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο (in action for a better world)» του Δικτύου Ενεργών Πολιτών (QualityΝet Foundation) που έχει ως στόχο να προωθήσει στην ελληνική κοινωνία τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους, «in action SDGs Week» (18/09-26/09), η ΕΑΕΕ δεσμεύεται να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του στόχου για έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο.