Η DS Smith, κατασκευαστής βιώσιμων λύσεων συσκευασίας, διευρύνει τη στρατηγική βιωσιμότητας «Now & Next», εστιάζοντας στους πυλώνες: Κυκλική Οικονομία, Μείωση εκπομπών άνθρακα, Ανθρώποι & Κοινότητες, Περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της DS Smith, Miles Roberts, σχολίασε: «Η εταιρεία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που απορρέουν από τη στρατηγική “Now & Next”, αλλά οι αναδυόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, απαιτούν από όλους μας να θέσουμε τον πήχη ψηλότερα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναλαμβάνουμε δράση σήμερα, διασφαλίζοντας ότι οι δεσμεύσεις μας θα υλοποιηθούν βάσει προγράμματος, για να επιταχύνουμε τη μετάβασή μας σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Σημειώνεται πως από το 2020, σε συνεργασία με τους πελάτες της, η DS Smith έχει αντικαταστήσει 762 εκατ. πλαστικά μιας χρήσης με ανακυκλώσιμες συσκευασίες από χαρτί, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει δημιουργήσει 30.000+ λύσεις, βασισμένες στις αξίες της κυκλικής οικονομίας χάρη στην εφαρμογή των Δεικτών Κυκλικού Σχεδιασμού.