Με δεδομένο ότι παραδοσιακά η αριστερά αντιμετώπιζε τη διαφήμιση ως «καπιταλιστικό εργαλείο», η χρονική σύμπτωση (ή η ικανότητα πρόβλεψης της ΕΔΕΕ), δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ο κλάδος χρειαζόταν ακριβώς αυτή την μελέτη, τούτη ακριβώς τη στιγμή, ιδίως με δεδομένο ότι η νέα κυβέρνηση προβλέπεται να παρέμβει ενεργά στο χώρο των ΜΜΕ και συνεπώς πολλά θα κριθούν για τον κλάδο από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί στα σχετικά νομοθετήματα.

Τα συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάζονται αλλού αναλυτικά και δεν θα επιμείνουμε σ’ αυτά. Αρκεί να αναφέρουμε μια μόνο πτυχή, την απασχόληση, μια που ο κλάδος είναι κατεξοχήν κλάδος εντάσεως εργασίας. Εκεί υπάρχουν 6.000 άμεσες θέσεις εργασίας (τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων, όσο και των εταιρειών επικοινωνίας), ενώ οι έμμεσες και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις φτάνουν να συντηρούν συνολικά περίπου 27.000 θέσεις εργασίας.

Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο αυτό. Μια από τις πτυχές της μελέτης που είναι πολύ σημαντική στην παρούσα συγκυρία είναι ο ρόλος της διαφήμισης στην αναζωογόνηση της ζήτησης. Μιλάμε εδώ για το δεύτερο και τρίτο επίπεδο των έμμεσων και πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στις οποίες αναφέρεται η μελέτη, που αφορά στην αύξηση που επιφέρει η διαφημιστική δραστηριότητα στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Τόσο άμεσα -για τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που διαφημίζονται -, όσο και έμμεσα στο συνολικό οικονομικό κλίμα. Η επίπτωση αυτή – που είναι σημαντική σε όλες τις φάσεις της οικονομικής συγκυρίας-, στη φάση που βρίσκεται τώρα η ελληνική οικονομία έχει εντελώς άλλο χαρακτήρα.

Ο λόγος είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί οικονομικά η διαφήμιση δεν είναι ουδέτερος σε σχέση με την συγκυρία. Στις περιόδους πληθωρισμού, όταν η επιπλέον ζήτηση προκαλεί αύξηση των τιμών, η διαφήμιση μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη υπερθέρμανση της οικονομίας. Αντίθετα στις περιόδους αποπληθωρισμού και μακροχρόνιας κρίσης, όπως αυτή που βιώνει η Ελλάδα σήμερα, η επιπλέον ζήτηση και η αλλαγή της οικονομικής ψυχολογίας έχει δυσανάλογα μεγάλη οικονομική σημασία και είναι κρίσιμη για την επανεκκίνηση της οικονομίας από πλευράς εσωτερικής κατανάλωσης.

Με την ανεργία να βρίσκεται στα ουράνια και τα νοικοκυριά σε πολύχρονη βίαιη απομόχλευση, ο οικονομικός ρόλος της διαφήμισης είναι στη φάση που βρισκόμαστε εξαιρετικά σημαντικός γιατί αλλάζει προπαντός την συνολική ψυχολογία της αγοράς. Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από την αισιοδοξία και την κινητικότητα που προσφέρει η διαφήμιση, για να αρχίσουν και πάλι να μπαίνουν σε λογική κατανάλωσης και να βγουν από την αυτο-εκπληρούμενη προφητεία της διαρκούς συρρίκνωσης των δαπανών τους. Συνεπώς η κυβέρνηση θα είχε κάθε λόγο, εφόσον μάλιστα θεωρεί τόσο σημαντική την αναθέρμανση και της εσωτερικής ζήτησης, να αντιμετωπίσει θετικά -π.χ. από πλευράς φορολογικής- τη διαφημιστική δραστηριότητα σ’ αυτή την συγκυρία. Η διαφήμιση είναι τώρα περισσότερο πολύτιμη παρά ποτέ.