Η Deloitte Ελλάδος, συμμετέχοντας στη μάχη ενάντια στον Covid-19, προσφέρει μέσω του Deloitte Foundation, 20 φορεία ασθενών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προκειμένου να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Για τη διαχείριση και τον συντονισμό των δωρεών προς το ΕΣΥ.

Η Deloitte Ελλάδος, συμμετέχοντας στη μάχη ενάντια στον Covid-19, προσφέρει μέσω του Deloitte Foundation, 20 φορεία ασθενών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προκειμένου να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συμπληρωματικά, η Deloitte ανταποκρίθηκε θετικά και προθυμοποιήθηκε να υποστηρίξει εθελοντικά στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για τον συντονισμό των δωρεών που έχουν προκύψει αυτό το διάστημα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έθεσε μία ειδική συμβουλευτική ομάδα με υψηλή τεχνογνωσία στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας με αποστολή την καταγραφή των αναγκών, την επικοινωνία με τους φορείς ή τις εταιρείες που προτίθενται να υποβάλουν τη δωρεά τους, τον εντοπισμό πιθανών προμηθευτών, τον συντονισμό της επικοινωνίας και όλα αυτά με τελικό στόχο να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα η δωρεά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.