Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) καλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών σε λειτουργίες επικοινωνίας Πελάτη».

Στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της ΔΕΗ για λειτουργική αριστεία και ενίσχυση της πελατοκεντρικής αντίληψης, η εταιρεία σχεδιάζει και στελεχώνει ομάδες διαχείρισης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών για να καταλαβαίνει σε βάθος τις ανάγκες των πελατών της και έτσι να προσωποποιεί αντίστοιχα την εξυπηρέτηση τους.

Η υποστήριξη αφορά στις αρμοδιότητες: Διαχείριση σχέσεων πελάτη, Διαχείριση Τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελάτη και Υποστήριξη λειτουργιών που σχετίζονται με την επικοινωνία πελάτη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 419.650 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 24/09/2021.