Με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ.

H Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων της ΔΕΗ ΑΕ». Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας tenderOne της CosmoOne, με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19/05.