Η CQS, ελληνική επιχείρηση στον κλάδο διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, διασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας που υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει την ισότητα.

Η CQS απασχολεί πάνω από 1.250 άτομα σε 66 πόλεις της Ελλάδας, ενώ έχει υιοθετήσει μια συνεκτική στρατηγική για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με πρωτοβουλίες που προωθούν τις αρχές και την κουλτούρα της συμπερίληψης.

Μέσω της Χάρτας Διαφορετικότητας, η CQS επεκτείνει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που σέβεται την ατομικότητα και προωθεί την ίση αντιμετώπιση.