Η Cosmote συμβάλει στην προσπάθεια της Πολιτείας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα, μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT), που συμβάλλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό και στην επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες.

Υλοποίηση ICT έργων, όπως η άυλη συνταγογράφηση και η τηλεργασία για δημόσιους υπαλλήλους.

Η Cosmote συμβάλει στην προσπάθεια της Πολιτείας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα, μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT), που συμβάλλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό και στην επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, τα έργα που υλοποιήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ για να μπουν στη διάθεση του Κρατικού μηχανισμού, είναι η υπηρεσία τηλεργασίας για 10.000 δημόσιους υπαλλήλους μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η οποία παρέχεται δωρεάν για τους 3 προσεχείς μήνες, η άυλη συνταγογράφηση, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για το υπουργικό συμβούλιο, και η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 10306 και η δρομολόγηση κλήσεων σε 100 ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο όμιλος ΟΤΕ παρέχει επίσης δωρεάν πρόσβαση από κινητά δίκτυα, χωρίς χρέωση δεδομένων, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία, καθώς και δωρεάν SMS για 3 μήνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων και Υγείας του ΕΚΑΒ για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.