Σειρά διαλόγων τεχνολογικού, επιχειρηματικού, οικονομικού και άλλου ενδιαφέροντος

Η Cisco, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) και σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς, διοργανώνει τη σειρά μηνιαίων διαλόγων «Digital Talks @ DT&S» τεχνολογικού, επιχειρηματικού, οικονομικού και άλλου ενδιαφέροντος. Στις συζητήσεις θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα οφέλη και η χρήση του 5G, οι επιδράσεις και οι αλλαγές που επιβάλει η πανδημία, η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση, η θέση της γυναίκας στην αγορά του ICT, η νεανική επιχειρηματικότητα κ.ά. Η εναρκτήρια εκδήλωση Digital Talks θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Μαρτίου, με θέμα «5G η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα, Προκλήσεις και Ευκαιρίες», με τη συμμετοχή του Εργαστήριου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας – Τμήμα Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, και του DCN Global.