Η Χήτος ΑΒΕΕ προχώρησε στην αναδιοργάνωση του Τμήματος Πωλήσεων, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, διαθέτοντας ένα διευρυμένο προιοντικό χαρτοφυλάκιο, με πρωταγωνιστές το Ζαγόρι, τη Green Cola και το Evian. Η ανανέωση της οργανωτικής δομής του Τμήματος Πωλήσεων της Χήτος ΑΒΕΕ ολοκληρώθηκε με γνώμονα την υλοποίηση διαφορετικής στρατηγικής προσέγγισης ανά κανάλι πώλησης (Wholesales, Τελικά Σημεία On-Trade, Ho.Re,Ca. και Λιανεμπόριο).

Η νέα δομή πωλήσεων ενισχύθηκε με σύγχρονα, ψηφιακής τεχνολογίας, συστήματα CRM, για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, από και προς το σύνολο των πελατών. Επίσης, η εταιρεία υλοποιεί στοχευμένες Trade Marketing Activities ανά κανάλι πώλησης, ενώ παράλληλα λειτουργεί σε πλήρη εφαρμογή ένα νέο σύστημα πωλήσεων F.F.S. (Focus, Face, Succeed), με έμφαση στην πληροφορία και στην αξιοποίηση της με αποδοτικό τρόπο.

Η νέα αναβαθμισμένη οργανωτική δομή Πωλήσεων έχει ως εξής: στη Διεύθυνση Πωλήσεων Δικτύου Χονδρεμπορίου ο Άγγελος Μαλλίνης, στη Διεύθυνση Πωλήσεων Δικτύου Ho.Re.Ca & Special Channels ο Χρήστος Καλογριανίτης, στη Διεύθυνση Πωλήσεων Δικτύου Λιανεμπορίου ο Γιώργος Κομποδιέτας, Διεύθυνση National Accounts Off Trade & Trade Marketing η Νατάσσα Τσιρίκου, Region Sales Manager Δυτικής Ελλάδας Χονδρεμπορίου ο Δημήτρης Παναγόπουλος, Area Manager Χονδρεμπορίου Κεντρικής & Βόρειας Ελλάδας ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Area Manager Χονδρεμπορίου Αττικής & Νότιας Ελλάδας ο Μάριος Χατζηγεωργίου, και Area Manager Λιανεμπορίου Βόρειας & Κεντρικής Ελλάδας ο Γιάννης Ιατρίδης. Επιπλέον, η Χήτος ΑΒΕΕ ενισχύει περαιτέρω το τμήμα Πωλήσεων με την πρόσληψη 15 νέων στελεχών, σε μόνιμες θέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.