Το περιεχόμενό της εμπλουτίζει περαιτέρω η πλατφόρμα consumer insights της Braincandy, Wisdrop, αξιοποιώντας αυτήν τη φορά insights της GWI, της πλατφόρμας την οποία αξιοποιούν brands και agencies για να καθορίσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τα κοινά τους, παρέχοντας αποκλειστικά reports στους συνδρομητές σε Ελλάδα, Πολωνία και Ρουμανία.

Η ομάδα analytics του Wisdrop θα αναλύει και θα συνθέτει βάσει του Wisdrop και σε σταθερή βάση, insights όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τα dashboards και τις βάσεις της GWI (δείγματα 5.000+ ανθρώπων), εξοικονομώντας χρόνο από τους Wisdrop συνδρομητές και προσφέροντας τους, μεταξύ άλλων: εγχώρια insights εμπλουτισμένα με benchmarks άλλων χωρών και διαχρονική αποτύπωση δεδομένων από το 2019 (σε επίπεδο τριμήνου).

Έχοντας ήδη ξεκινήσει με έρευνες όπως αυτή των Environmental & Social Trends αλλά και των Food & Beverage Habits, το περιεχόμενο της GWI έρχεται να συμπληρώσει αυτό του Wisdrop, φέρνοντας στην πλατφόρμα θεματικές που έχουν να κάνουν με τα social media, lifestyle, health, entertainment, finance, technology, travel, purchase behaviour, κ.ά.