Με αυξημένη εστίαση στην εκπαίδευση, την καθοδήγηση και τις υποτροφίες που απευθύνονται αποκλειστικά στις γυναίκες, η εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance στοχεύει στη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου.

Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Binance ανανεώνει τη δέσμευσή της να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών που είναι ενεργές και απασχολούνται στο Web3. Μέσα από πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης που επικεντρώνονται στις γυναίκες, η Binance μέχρι σήμερα έχει επενδύσει, όπως επισημαίνει, περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια για να υποστηρίξει τις γυναίκες σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλον τον κόσμο και θα αυξήσει αυτές τις προσπάθειες κατά το επόμενο έτος.

Η Binance Charity θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί μαθήματα, προγράμματα και υποτροφίες το 2023 με έμφαση στις γυναίκες και τις υποεκπροσωπούμενες κοινότητες. «Με τις γυναίκες να αποτελούν μόνο το 37% των ιδιοκτητών εταιρειών κρυπτογράφησης, η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ενδυνάμωση περισσότερων γυναικών, ώστε να ενταχθούν στη βιομηχανία», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.