Με 10 διακρίσεις, εκ των οποίων τρία βραβεία «Best of the Best»

Εν προκειμένω, η Beetroot απέσπασε 7 βραβεία Red Dot, για την εταιρική ταυτότητα της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, το σχεδιασμό του brand Life Goddess, τη συσκευασία του A Couple of Drops της Agreekculture, τα illustrations του Ιδρύματος Ωνάση, τον κατάλογο της Hermia Furs και την μπροσούρα του Ekies All Senses Resort. Επίσης, έλαβε τις ανώτατες διακρίσεις «Red Dot: Best of the Best» στις κατηγορίες «Brand Identity» για το Ίδρυμα Ωνάση, «Poster», για την ίδια την Beetroot και «Sound Design», επίσης για το Ίδρυμα Ωνάση.