Για την ασφαλέστερη μετακίνηση εργαζομένων. Η Beat παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία «Beat to Work», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σκοπό έχει την ασφαλή μετακίνηση εργαζομένων, στο πλαίσιο των μέτρων κατά του Covid-19. Καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι επιστρέφουν πλέον σταδιακά στα γραφεία τους, το Beat to Work προσφέρει διαδρομές στους εργαζομένους της επιχείρησης με τα συνεργαζόμενα ταξί. […]

Για την ασφαλέστερη μετακίνηση εργαζομένων.

Η Beat παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία «Beat to Work», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σκοπό έχει την ασφαλή μετακίνηση εργαζομένων, στο πλαίσιο των μέτρων κατά του Covid-19. Καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι επιστρέφουν πλέον σταδιακά στα γραφεία τους, το Beat to Work προσφέρει διαδρομές στους εργαζομένους της επιχείρησης με τα συνεργαζόμενα ταξί. Μέσω της υπηρεσίας, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που επιθυμεί να καλύψει για διαδρομές και τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο εργαζόμενος στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιήσει το ποσό, καλώντας το ταξί του μέσα από την εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση δίνει κίνητρο στους εργαζομένους της για μια ομαλή επαναφορά στον χώρο εργασίας και ενισχύει την ασφάλεια και το ηθικό των ανθρώπων της εταιρείας. Η Elpedison είναι η πρώτη επιχείρηση που αξιοποιεί τη νέα υπηρεσία της Βeat στην Ελλάδα για τις μετακινήσεις εργαζομένων της που δεν διαθέτουν δικό τους όχημα. Η ελάχιστη μηνιαία επένδυση σε διαδρομές για τη χρήση της υπηρεσίας είναι 300 ευρώ και αφορά μόνο στην αξία των διαδρομών που προαγοράζονται, χωρίς να περιλαμβάνει συνδρομή ή επιπλέον χρεώσεις.