Για την προώθηση της παρουσίας της Ευρώπης στον τομέα

Συγκεκριμένα, τα μέλη της σύμπραξης πρόκειται να εμπλακούν ενεργά σε ερευνητικά κι αναπτυξιακά έργα με στόχο την ανανέωση προς το καλύτερο του τρόπου λειτουργίας διαφόρων τομέων της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, η υγεία, η παροχή εξατομικευμένης ιατρικής, η εφοδιαστική διαχείριση στον τομέα των τροφίμων και η προγνωστική αναλυτική. Στο πλαίσιο αυτό, η ATC θα αποτελεί ισότιμο συνεργάτη
με γνωστούς «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως οι IBM, Intel, Siemens, ATOS, Nokia Solutions & Networks, Orange, SAP.