Τη θέση της Head of Marketing Department στη Φάρμα Μητσόπουλος ανάλαβε η Αγγελική Βυρίνη. Τα προηγούμενα χρόνια έχει συνεργαστεί ως Marketing Director με τις Mega Yeeros, Κρητών Άρτος και Pizza Fan.