Η Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του σχεδίου marketing της πολιτιστικής διαδρομής «Οιδίπους» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον συγκερασμό όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας ως βάση τα αρχαία μνημεία.

Σκοπός είναι η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων, μέσω συνεργειών. Ο προϋπολογισμός είναι 240.000 ευρώ, με προθεσμία υποβολής τις 20/03/2023.