Η Alter Ego Facilities Management, μέλος του ομίλου εταιρειών Ευρωπαϊκή Πίστη, προχώρησε στην υπογραφή σύμφωνου συνεργασίας με την ΑctionAid για το έργο Act45, που αφορά στην κατάρτιση άνεργων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση άνω των 45 ετών, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, των εργοδοτών και των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Erasmus+.