Τη νέα της ψηφιακή υπηρεσία Digital Business Onboarding παρουσιάζει η Alpha Bank, μέσω της οποίας προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τραπεζική συνεργασία με την τράπεζα χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Το Digital Business Onboarding παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, όπως online ανανέωση των νομιμοποιητικών εγγράφων που δημιούργησε η Alpha Bank το 2019 και online εγγραφή στο e-Banking Επιχειρήσεων, ενώ καλύπτει όλες τις κύριες νομικές μορφές των επιχειρήσεων (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ), με χώρα έδρας και φορολογίας την Ελλάδα.

Είναι δε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της τράπεζας, www.alpha.gr.Ο Διευθυντής Ψηφιακής Τραπεζικής της Alpha Bank, Άγης Παπαστεργίου, δηλώνει σχετικά: «Στόχος μας είναι να παραμένουμε πρωτοπόροι στις ψηφιακές υπηρεσίες διατηρώντας τους πελάτες μας στο επίκεντρο».