Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (ΠΠΤ) των Ηνωμένων Εθνών συμμετέχει το Alibaba Group, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προγράμματος καταγραφής και παρακολούθησης της πείνας.

Η πρωτοβουλία «Hunger Map Live» χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση και data analytics, για την πρόβλεψη και τον εντοπισμό του μεγέθους και της σοβαρότητας της πείνας σε περισσότερες από 90 χώρες, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή, το κλίμα, καθώς και μακρο-οικονομικά στοιχεία. Στη συνέχεια, τα δεδομένα οπτικοποιούνται παρουσιάζοντας τις αναλύσεις σε διαδραστικό χάρτη.

O πρόεδρος του Alibaba Foundation, Lijun Sun, σχολίασε σχετικά: «Σε ολόκληρο το εύρος του Alibaba Group έχουμε αναπτύξει ένα κορυφαίο τεχνολογικό οικοσύστημα και, συνεργαζόμενοι με τους ειδικούς του ΠΠΤ, μπορούμε να το δούμε υπό νέο πρίσμα. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας για τη χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου».

Ο επικεφαλής της ομάδας του ΠΠΤ για την παροχή των δεδομένων για τη διατροφική επισφάλεια ανέφερε: «Η διατροφική επισφάλεια μετράται συνήθως με στατικούς τρόπους παρόλο που ξέρουμε ότι είναι δυναμική. Με την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, η παγκόσμια κοινότητα έχει πρόσβαση σε ημερήσιες εκτιμήσεις και αυτό είναι επαναστατικό».
(Πηγή: TheDrum)