Παρουσίασε την εφαρμογή των λύσεων που προσφέρει στο www.you.gr

Παράλληλα, η ACS παρουσίασε στο συνέδριο την εφαρμογή των λύσεων που προσφέρει στο www.you.gr, αλλά κυρίως τα οφέλη που έχει αποκομίσει τόσο το ίδιο το web shop όσον αφορά τη λειτουργία του, όσο και οι πελάτες του, όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτησή τους σε όλα τα στάδια της ηλεκτρονικής πώλησης. Συγκεκριμένα, το case study που παρουσίασαν από κοινού η ACS με το www.you.gr, με τίτλο «From First to Last Mile: The ACS-www.you.gr success story», εστίασε στα τεχνολογικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης ACS Web Business Tools, που παρέχουν δωρεάν την αυτοματοποίηση των αποστολών του ηλεκτρονικού καταστήματος, και στην αναβαθμισμένη «Υπηρεσία Αυτόματης Απόδοσης Αντικαταβολών», που προσφέρει εγγυημένη ηλεκτρονική κατάθεση των εισπράξεων από τις παραγγελίες αντικαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό και αυτόματη ενημέρωση του web shop μέσω e-mail.