Στο πλαίσιο του προγράμματος Stronger Together | Τεχνητή Νοημοσύνη για το Κοινό Καλό, το British Council ενώνει τις δυνάμεις του με τη Microsoft Ελλάς, για δεύτερη χρονιά, για την πραγματοποίηση ενός hackathon στις 15 – 17 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τη δύναμη της ΤΝ για το κοινό καλό με κεντρική θεματική τις «Πράσινες Πόλεις».

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες 18–35 ετών. Η νικήτρια ομάδα θα βραβευτεί με μια επίσκεψη μελέτης στο Bristol, τον Μάρτιο του 2024.