Στην προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ενημέρωσης, η Teleperformance Greece, μόλις ξέσπασε η πανδημία, προσέφερε δωρεάν στον κρατικό μηχανισμό τις υπηρεσίες, την τεχνογνωσία και το προσωπικό της. Στις αρχές Μαρτίου, ανταποκρινόμενη από κοινού με τον όμιλο ΟΤΕ σε πρόσκληση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της γραμμής τηλεφωνικής ενημέρωσης και υποστήριξης 1135, η Teleperformance Greece προσέφερε δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση και προσέλαβε επιπλέον προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες.

Η γραμμή ΕΟΔΥ ενημερώνει τον πληθυσμό επί 24ώρου βάσεως, εξυπηρετώντας περισσότερες από 7.000 κλήσεις ημερησίως, ενώ συνολικά έχει διεκπεραιώσει περισσότερες από 220.000 κλήσεις έως σήμερα. Επίσης, η Teleperformance Greece ανταποκρίθηκε και στην έκκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για ενίσχυση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου 11320, προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες 5 υπαλλήλων της.