Η Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων και εκδηλώσεων καθώς και σχεδιασμού Επικοινωνιακής ταυτότητας και στρατηγικής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την Eνοποίηση, τον Eμπλουτισμό και την Aνάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 165.000 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 24η/03/2021.