Παρέχοντας άρτιες υπηρεσίες στους συνεργάτες της, η COMBATT AE έχει ως σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων, προωθώντας την ορθή και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών.

Καθώς οι ανάγκες για ενεργειακή κατανάλωση αυξάνονται διαρκώς παγκοσμίως, η παραγωγή και η κατανάλωση συσσωρευτών αυξάνονται κι αυτές, δεδομένου ότι οι συσσωρευτές είναι αποθήκες ενέργειας. Η ανακύκλωση των συσσωρευτών είναι η επιτομή της κυκλικής οικονομίας. Οι περισσότεροι τύποι και κυρίως οι συσσωρευτές μολύβδου-οξέoς που είναι οι πλέον διαδεδομένοι μπορούν να ανακυκλωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξαναγίνουν νέα προϊόντα ακριβώς με τις ίδιες ιδιότητες που είχαν αρχικά.

Είναι λοιπόν σημαντικό οι απόβλητοι συσσωρευτές να επιστρέφουν μέσα από το κανάλι που πουλά καινούριους, δηλαδή το κατάστημα λιανικής, το συνεργείο ή το ηλεκτρολογείο και με απλές διαδικασίες να πάρει ο έμπορος πίσω τους συσσωρευτές από τον πελάτη, να τους αποθηκεύσει προσωρινά όπως ορίζει ο νόμος και στη συνέχεια να τους διαθέσει με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο προς ανακύκλωση. Η ορθή ανακύκλωση των συσσωρευτών συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Αρτιότητα και οργάνωση
Η COMBATT AE «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» αποτελεί συλλογικό σύστημα αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας για όλη την ελληνική επικράτεια και λειτουργεί υπό την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η COMBATT έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 50 αδειοδοτημένους συνεργάτες, (συλλέκτες, αποθηκευτές και ανακυκλωτές), το οποίο δίνει μεγάλη δυνατότητα επιλογής στις επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα συσσωρευτών, ώστε να φέρουν εις πέρας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους.

Η υποστήριξη και ανάπτυξη του δικτύου και των διαδικασιών της συνιστούν κορυφαία προτεραιότητα για την εταιρεία, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών και γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας και τον σεβασμό της νομοθεσίας.

Πιστοποιήσεις
Η COMBATT, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση, αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στον κλάδο και εφαρμόζει ήδη από το 2014 ενοποιημένο διαχειριστικό σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό Lloyd’s Register.

Η προσήλωση της COMBATT στην ολική ποιότητα αποτελεί δέσμευση όλων των εργαζομένων και καθημερινή πρακτική.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Ένας σημαντικός πυλώνας της δραστηριοποίησης της COMBATT είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών του κλάδου, σχετικά με την ορθή και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών. Στο πλαίσιο αυτό και με κεντρικό μήνυμα «Η συμβολή σου μετράει», έχει δημιουργήσει οπτικοακουστικά υλικά και ειδικές καταχωρίσεις ώστε με απλό τρόπο να γίνεται κατανοητή η διαδικασία επιστροφής των συσσωρευτών και η πορεία του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου προς ανακύκλωση, μέσα από το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών της COMBATT

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η COMBATT, με στόχο την ψηφιοποίηση και κατ’ επέκταση την απλούστευση των διαδικασιών καταγραφής και ελέγχου του διαχειριζόμενου αποβλήτου, πρωτοπορεί έχοντας δημιουργήσει από το 2015 μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες καταγραφής και reporting των αποβλήτων συσσωρευτών όπως ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της COMBATT είναι διαδικτυακή και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους διαπιστευμένους εμπλεκόμενους να καταγράφουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους με εχεμύθεια, αλλά και να εξάγουν γρήγορα και ασφαλή αποτελέσματα ώστε να κάνουν τη δουλειά τους ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.