Τους συνδρομητές της που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» στηρίζει η Nova, μέσω μίας σειράς ενεργειών οικονομικής ελάφρυνσης για τις υπηρεσίες Nova Energy. Η δράση αφορά τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των οποίων οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα για ευέλικτους διακανονισμούς έως και εννέα μήνες και για αναστολή των διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ, σε περίπτωση διακοπής της παροχής, δεν επιβαρύνονται με ρήτρα αποχώρησης.