Στο ερευνητικό πρόγραμμα 5G-Solutions της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει η Nova, με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας, το οποίο προσφέρεται μέσω δικτύων 5G.

Το έργο 5G-Solutions χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020, με στόχο τη δοκιμή και τεκμηρίωση των αυξημένων δυνατοτήτων του δικτύου 5G, όπως υψηλότερες ταχύτητες, υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας, αυξημένης χωρητικότητας δικτύου, virtualization και ευελιξία σε καθετοποιημένους τομείς της οικονομίας. Στο πλαίσιο του έργου, η Nova πραγματοποίησε δοκιμές 5G σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την εταιρεία Live U.

«Η τεχνογνωσία που αποκτάται και οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω των έργων αυτών συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, καθιστώντας την εταιρεία καινοτόμα στην ελληνική αγορά», σημείωσε ο Ιωάννης Μαρκόπουλος, επικεφαλής του τμήματος καινοτομίας της Nova.