Η Nova, μέλος της United Group, ως μια από τις πρώτες εταιρείες που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός ισότιμου περιβάλλοντος μέσα από το ολιστικό πρόγραμμα «Nova Women».

Το εν λόγω πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2021, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που εστιάζουν σε σημαντικές στιγμές των γυναικών με πυλώνες όπως ενδυνάμωση, οικογένεια, ευεξία.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος «Women in Tech» με στόχο να δημιουργεί ευκαιρίες για τη νέα γενιά σε επαγγέλματα του τομέα STEM και να ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της γυναίκας στον χώρο της τεχνολογίας.