Πρόγραμμα για ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων της.

Νέα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων της λαμβάνει η L’Oréal, στο πλαίσιο της επιστροφής τους στους χώρους εργασίας, εστιάζοντας στην πρόληψη και την κοινωνική αποστασιοποίηση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου είναι ενήμεροι για αυτά, η L’Oréal ανέπτυξε το εξειδικευμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης #safetogether που δημιουργήθηκε άμεσα εσωτερικά. Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας διαφορετικών ομάδων στη Γαλλία και διεθνώς και είναι διαθέσιμο σε 14 γλώσσες, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά.

Απαρτίζεται από σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο που έχουν βασιστεί στα πιο απαιτητικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας του ομίλου, καθώς και σε συστάσεις των γιατρών του και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Το πρόγραμμα έχει και πολλά διαδραστικά κουίζ που επιβεβαιώνουν την αφομοίωση των νέων οδηγιών που πρέπει να τηρούνται. Όλοι οι εργαζόμενοι της L’Oréal απαιτείται να ολοκληρώσουν αυτήν την εκπαίδευση, διαθέσιμη στην πλατφόρμα MyLearning, ενώ περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι την έχουν ήδη πραγματοποιήσει.