Στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος περιλαμβάνει τις εταιρείες που υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, εισήλθε η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, από τις 19 Δεκεμβρίου.

Για να ενταχθεί μια εταιρεία στον συγκεκριμένο δείκτη, θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει στην ετήσια οικονομική της έκθεση στοιχεία που βασίζονται στους δείκτες ESG και, στη συνέχεια, γίνεται η επιλογή, βάσει της τελικής βαθμολογίας ESG. Η Κρι Κρι στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2021 δημοσίευσε στοιχεία που αφορούσαν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ESG.

Ο Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η είσοδος της Κρι Κρι στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί επιβράβευση της αφοσίωσής μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Εξάλλου, η Κρι Κρι, από την αρχή της λειτουργίας της δρούσε πάντοτε με σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο».