Η KPMG στην Ελλάδα αποφάσισε να καταργήσει τα πλαστικά μιας χρήσης στα γραφεία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της συνεχούς εστίασής της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την παροχή λύσεων για την κλιματική αλλαγή, προς τους πελάτες της και την κοινωνία. Στόχος της εταιρείας είναι να μειωθεί η κατανάλωση και παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων και να απελευθερωθεί από τη χρήση πλαστικού μιας χρήσεως έως το τέλος του 2021.

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG, ανέφερε: «H ευθύνη των εταιρειών απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον αντικατοπτρίζεται όλο και πιο συχνά στην κουλτούρα του επιχειρείν, καθιστώντας όλους εμάς υπεύθυνους για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο. Ο σκοπός μας ως εταιρεία μας έχει ως οδηγό να εργαζόμαστε με ακεραιότητα και υπεύθυνα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δημιουργώντας παράλληλα ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στις κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η απόφασή μας να σταματήσουμε τη χρήση του πλαστικού μιας χρήσεως στα γραφεία μας αποτελεί φυσική συνέπεια και έκφραση της εταιρικής μας υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον».