Η Eurocert έδωσε το «παρών» στη διεθνή έκθεση Sial Paris 2022 η οποία διεξήχθη 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Η Eurocert επέλεξε στρατηγικά να έχει παρουσία στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στον χώρο των τροφίμων, προκειμένου να επικοινωνήσει την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία της στην παγκόσμια αγορά.

Παρέχοντας περισσότερες από 80 υπηρεσίες πιστοποιήσεων και ελέγχων, σε κλάδους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα τρόφιμα, τα αγροτικά προϊόντα, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, η Eurocert παρουσίασε στην SIAL τις υπηρεσίες αυτές. Ειδικότερα, παρουσίασε την πιστοποίηση Ethos, το Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονήσει από κοινού με το CSR Hellas.

Η πιστοποίηση Ethos εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διενεργείται βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου. Βασικοί πυλώνες αξιολόγησης είναι ο Σεβασμός ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, η Υγεία, η Ασφάλεια και συνθήκες εργασίας, η Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη, το Περιβάλλον, η Καταπολέμηση διαφθοράς και η Τοπική κοινωνία.