Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, αναφορικά με όλες τις λειτουργίες οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχό της πέτυχε o όμιλος Brambles, πάροχος λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, o οποίος λειτουργεί σε 60 χώρες με την επωνυμία CHEP.

Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρές εκπομπές CO2 της εταιρείας μειώθηκαν στο μηδέν για τις άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων και για τις έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας του Πρωτοκόλλου Greenhouse gas. Επίσης, η εταιρεία δεσμεύτηκε για μελλοντική σταθεροποίηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5°C και για έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο, ο οποίος αφορά τις εκπο-μπές άνθρακα της εφοδιαστικής αλυσίδας της.

«Η πραγματική πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας να πετύχουν και εκείνοι μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα στις λειτουργίες τους. Θα επεκτείνουμε τη συνεργασία μας μαζί τους, για να αξιοποιήσουμε την κυκλική οικο-νομία και τα καλύτερα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από τις πηγές άνθρακα σε όλο το εύ-ρος της εφοδιαστικής αλυσίδας μας», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Brambles, Graham Chipchase.