Η Butter n’ Cream ανανεώνεται και γίνεται Butter Studios, παρουσιάζοντας, παράλληλα, και το νέο της λογότυπο.

Το agency θα συνεχίσει να παρέχει στο πελατολόγιό του υπηρεσίες 360ο επικοινωνίας, «αφήνοντας την κρέμα και κρατώντας το βούτυρο, το απαραίτητο συστατικό για κάθε επιτυχημένη συνταγή», όπως επισημαίνει η Co-Founder της Butter Studios, Μαριτίνα Χαλαβατζή.

Στόχος του rebranding είναι η δημιουργία μιας «πιο συνοπτικής εικόνας», η οποία θα ευνοήσει την επικοινωνία του agency στο εξωτερικό αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου του εκεί.