Σε συνεργασία με την PressiousArvanitidis

Η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Attica Bank με αυτή την πρωτοβουλία της εντάσσεται
μεταξύ των πρωτοπόρων εταιρειών της ελληνικής αγοράς, που στηρίζουν και υποστηρίζουν τη συμμετοχή τους σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο εταιρειών το οποίο εξασφαλίζει την προστασία των δασών και την αεοφόρο ανάπτυξη. Πιστοποιώντας κατά FSC το atticamag επιβεβαιώνεται ότι η πρώτη ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης, και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC (Forest Stewardship Council)».