Στασιμότητα σε θέματα διαφορετικότητας και ισότιμης ένταξης στον κλάδο του marketing και της επικοινωνίας υποδεικνύουν τα αποτελέσματα του 2ου κύματος της παγκόσμιας έρευνας «Global DEI Census» για την Ελλάδα. Ωστόσο, αναγνωρίζεται από τους εργαζόμενους του κλάδου η ενεργοποίηση των εταιρειών, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια.

Αυτή είναι πολύ συνοπτικά η εικόνα που σκιαγραφούν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2023 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA) και την Kantar και υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), με την υποστήριξη μεγάλου αριθμού οργανισμών και φορέων.

Πόση διαφορετικότητα;
Αναλυτικότερα, όλες οι μειονοτικές ομάδες (βάσει φύλου, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού) αντιπροσωπεύονται επαρκώς συγκριτικά με τα στοιχεία απογραφής του πληθυσμού, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία (6% των συμμετεχόντων έναντι 10% του εθνικού μέσου όρου) και της εθνικότητας (2% οι μη Έλληνες του δείγματος έναντι 8% του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας).

Πόση συμπερίληψη;
Η Ελλάδα σκοράρει χαμηλότερα από το παγκόσμιο Inclusion Index (57% έναντι 63%), σημειώνοντας μάλιστα μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με την έρευνα του 2021 (59%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελείται από τρεις υποδείκτες, οι οποίοι βασίζονται στην αντίληψη των εργαζομένων για το εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και για την εμπειρία τους σε αυτό και είναι οι εξής: Αίσθηση του Ανήκειν, Απουσία Διακρίσεων, Εκδήλωση Υποτιμητικής Συμπεριφοράς. Επιπλέον, οι διαστάσεις της διαφορετικότητας που εξετάστηκαν αφορούν το φύλο, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία και την αναπηρία.
Σε αυτό το πλαίσιο, το 17% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τον κλάδο λόγω έλλειψης διαφορετικότητας και συμπερίληψης, με το ποσοστό παγκοσμίως να διαμορφώνεται στο 14%. Η αίσθηση του ανήκειν διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα για τους συμμετέχοντες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, με τα άτομα με αναπηρία να καταγράφουν το χαμηλότερο ποσοστό, στο 54%. Επίσης, 32% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ηλικία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την εξέλιξη στην εταιρεία τους, ενώ αυτή η αίσθηση εντείνεται μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων, πχ 42% των ηλικιών 18-24. Παρόμοια είναι η εικόνα και όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, με το 45% όσων έχουν παιδιά (σε μικρότερες ηλικίες) να πιστεύουν ότι η οικογενειακή κατάσταση εμποδίζει την εξέλιξη της καριέρας στην εταιρεία τους.

Υπό το πρίσμα του φύλου
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα προκύπτει ότι το 9% των γυναικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν βιώσει διάκριση στην εταιρεία τους λόγω του φύλου τους (6% παγκοσμίως). Το 12% έχει γίνει μάρτυρας ανάλογου περιστατικού. Το 62% των γυναικών νιώθουν ότι ανήκουν στην εταιρεία τους, έναντι 73% των ανδρών. Το 18% των γυναικών πιστεύουν ότι έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια στην εξέλιξη της καριέρας τους στην εταιρεία που εργάζονται, λόγω αυτού που είναι, ενώ οι άνδρες έχουν την ίδια πεποίθηση σε ποσοστό 12%.
Επιπλέον, καταγράφεται ένα μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις διάφορες βαθμίδες. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες αμείβονται χαμηλότερα σε επίπεδο Exec management/ c-suite (-24%), Other senior staff (-7%) και Manager (-23%) ενώ οι απολαβές τους είναι υψηλότερες μόνο στις Junior θέσεις (+40%).

Υπό το πρίσμα της αναπηρίας
Το 2% των ερωτηθέντων έχει γίνει μάρτυρας διάκρισης λόγω της αναπηρίας κάποιου ατόμου. Το 54% των ατόμων με αναπηρίες αισθάνονται ότι ανήκουν στην εταιρεία τους, ενώ το ποσοστό στους συναδέλφους τους χωρίς αναπηρία διαμορφώνεται στο 54%. Το 24% των ατόμων με αναπηρία θεωρούν ότι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στην εξέλιξη της καριέρας τους στην εταιρεία που εργάζονται, λόγω αυτού που είναι, έναντι 16% των συναδέλφων τους.

Υπό το πρίσμα του σεξουαλικού προσανατολισμού
Το 2% των ερωτηθέντων της LGBQ+ κοινότητας έχουν βιώσει διάκριση στην εταιρεία του λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, ενώ το 6% έχει γίνει μάρτυρας ανάλογου περιστατικού. Το 60% των ατόμων LGBQ+ αισθάνεται ότι ανήκει στην εταιρεία του, ενώ το ποσοστό στους ετεροφυλόφιλους συναδέλφους διαμορφώνεται στο 66%. Το 15% των ατόμων LGBQ+ θεωρούν ότι έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στην εξέλιξη της καριέρας τους στην εταιρεία που εργάζονται, λόγω αυτού που είναι, έναντι 17% των ετεροφυλόφιλων συναδέλφων τους.

Σημαντικό κενό στα ζητήματα ψυχικής υγείας
Ακόμα, στη φετινή έρευνα, η ψυχική υγεία αναδείχθηκε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα με το 54% των συμμετεχόντων (έναντι 42% παγκοσμίως) να δηλώνει ότι συχνά νιώθει stress στην εργασία, ενώ μόλις το 36% – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως- δηλώνει ότι στην εταιρεία του υπάρχει πλαίσιο αποδοχής για θέματα ψυχικής υγείας (έναντι 50% παγκοσμίως). Περαιτέρω, το 20% συμφωνεί ότι η εταιρεία του διαθέτει μια ενεργητική πολιτική για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για προβλήματα ψυχικής υγείας. Το 30% δήλωσε ότι η εργασία του έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική του υγεία, ενώ ίδιο ποσοστό ότι θέματα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζονται ως σημάδια αδυναμίας στον χώρο εργασίας του.

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ούτε στη χώρα μας, όπως άλλωστε και σε διεθνές επίπεδο, δεν σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 1ο κύμα της έρευνας, το οποίο διεξήχθη το 2021. Οι γυναίκες, τα μέλη της LGBQ+ κοινότητας, τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βιώνουν χειρότερες εμπειρίες και διακρίσεις στον εργασιακό τους χώρο, με το υψηλότερο ποσοστό να αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Αναγνώριση της προσπάθειας
Από την άλλη, το 66% των συμμετεχόντων συμφώνησαν ότι η εταιρεία τους λαμβάνει ενεργά μέτρα για να είναι συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος διαμορφώνεται στο 72%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 έφτανε το 46%. Επίσης, το 54% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η κατάσταση στο industry έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος διαμορφώνεται στο 50%.


«Το θετικό είναι ότι γίνεται προσπάθεια και αυτό αναγνωρίζεται»
«Δυστυχώς, δε μας εντυπωσίασαν τα ευρήματα και η διαπίστωση ότι δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος αυτά τα δύο χρόνια. Βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και πρακτικές, χρειάζονται πολύ χρόνο για να αλλάξουν. Το θετικό είναι ότι γίνεται προσπάθεια και αυτό αναγνωρίζεται. Τα ευρήματα επιτάσσουν να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, αλλά αντίθετα, να προσπαθήσουμε περισσότερο για να δημιουργήσουμε ποικιλόμορφους, ισότιμους και συμπεριληπτικούς χώρους εργασίας που θα προσελκύουν τα καλύτερα στελέχη».
Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια, ΣΔΕ


Ταυτότητα της έρευνας
Στην Global DEI Census 2023 συμμετείχαν συνολικά σχεδόν 13.000 στελέχη από 91 χώρες, παρέχοντας insights για τις εμπειρίες ανθρώπων από τον κλάδο παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, χάρη στην ευρεία υποστήριξη φορέων, οργανισμών και εταιρειών, υπήρξαν 628 συμμετοχές (+29% vs 2021), γεγονός που έφερε τη χώρα στην 5η θέση σε απόλυτο αριθμό συμμετοχών μεταξύ αγορών όπως οι ΗΠΑ, Γαλλία, Ινδία, Καναδάς κ.ά. Την έρευνα στην Ελλάδα υποστήριξαν οι ΕΔΕΕ, EIHEA, ΕΙΙΡΑ, ΕΙΤΗΣΕΕ, IAB Hellas, PACT, ΠΣΒΑΚ, ΣΕΔΕΑ, ΣΕΔΙΚΕ, ΣΕΕ, οι εκδοτικοί οργανισμοί Boussias και Direction Business Network και σημαντικός αριθμός εταιρειών-μελών του ΣΔΕ.