Και φυσικά δεν υπάρχει κάποιο από την Ελλάδα. Ούτε καν στα μεγαλύτερα ανά τομέα δραστηριότητας. Και πιθανότατα δεν θα υπήρχε ελληνικό brand ακόμα και αν η μελέτη αφορούσε τα 1000 ή τα 10.000 Best Global Brands. Ενώ αντίθετα θα βρίσκαμε δεκάδες από άλλες χώρες αντίστοιχου ή και μικρότερου μεγέθους.

Σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες  μελέτες των προηγούμενων ετών που έχουν πέσει στα χέρια μου, η αξία των Global Brands αυξάνεται με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς από αυτή του ακαθάριστου προϊόντος των αναπτυγμένων οικονομιών. Και  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ μεγάλωνε με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς των Global Brands και του ΑΕΠ του ανεπτυγμένου κόσμου, το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα. Οι ανεπτυγμένες χώρες διατηρούν εν πολλοίς την θέση και ευημερία τους εξαιτίας και της δύναμης των brands τους. O ανεπτυσσόμενος κόσμος αυξάνει την παραγωγή του και ο ανεπτυγμένος απολαμβάνει μέρος αυτής της αύξησης λόγω της ισχύος των brands. Αυτό που διαφοροποιεί εν πολλοίς τις ανεπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι το brand power. Μια παλιότερη μελέτη της JP Morgan για την Interbrand έδειχνε ότι η αξία των brands των μεγάλων επιχειρήσεων ξεπερνούσε κατά μ.ο. το 35% της χρηματιστηριακής τους αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτός ο δείκτης ξεπερνούσε ακόμα και το 70%. Για φανταστείτε το. Σε κάθε ευρώ αξίας, τα 70 cents να προέρχονται από την αξία του brand…

Προφανώς τα συμπεράσματα περιέχουν γενικεύσεις και περιορισμούς. Αλλά δείχνουν τον δρόμο. Στις μελέτες για brands  η Ελλάδα εμφανίζεται μόνο σε μια λίστα. Ως nation brand βρίσκεται σταθερά σε αναλογικά πολύ υψηλές θέσεις. H ήπια ισχύς (soft power) της χώρας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Μπορεί η οικονομική κρίση να την επηρεάζει σημαντικά, αλλά κατά τη γνώμη μου μεσοπρόθεσμα η επίδραση θα είναι θετική. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξας λαμπρό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από ελληνικά brands. Η παραγωγή θα είναι πάντα μια αναγκαία συνθήκη. Η ικανή όμως θα είναι το branding. Ειδικά αν δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε για «μισθούς Βουλγαρίας».