Και οι εταιρείες επικοινωνίας συχνά διαπίστωναν ότι αμείβονταν περισσότερο για το εκτελεστικό κομμάτι και τα media και πολύ λιγότερο για τη στρατηγική και το δημιουργικό. Τι θα περίμεναν λοιπόν αυτοί οι δύο κλάδοι από το 2013 για να δουν την σημασία τους να αυξάνεται και τη δουλειά τους να εξορθολογίζεται και να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

Καταρχήν να συνεχιστούν κάποια από όσα ξεκίνησαν το περασμένο έτος λόγω της κρίσης: Να συνεχιστεί δηλαδή η στροφή στο ουσιαστικό κομμάτι του marketing που περιλαμβάνει την σε βάθος μελέτη, επανατμηματοποίηση και επαναστόχευση της αγοράς , τη δημιουργία νέων προϊόντων και brands για να καλύψουν τις ανάγκες της νέας εγχώριας κατάστασης και των εξαγωγών.

Και η στροφή στο ουσιαστικό κομμάτι της επικοινωνίας, αυτό δηλαδή που ξεκινάει πρώτα από όλα από το σωστό branding  και  φροντίζει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο κάθε μέσο και ευκαιρία για το χτίσιμο integrated campaigns που στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης και όχι στον εντυπωσιασμό.

Και κατόπιν να ξεκινήσουν όσα δεν ξεκίνησαν το 2012. Οι μικρές επιτυχημένες ελληνικές εταιρείες που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια ως εξαγωγείς να αρχίσουν να αποκτούν κάποιο, μικρό έστω,  budget για marketing. Κάποιες ιδιωτικοποιημένες εταιρείες του Δημοσίου και κάποιες εξυγιασμένες τράπεζες να μπουν στη διαδικασία αποτελεσματικότερης διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους.

Η συζήτηση μεταξύ των ελληνικών brands για το πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν σοβαρά το brand Greece να πάψει να είναι φιλοσοφική και να αρχίσει να μετατρέπεται σε δράσεις. Και κάποιες ξένες επιχειρήσεις να δουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να εισέλθουν στην ελληνική αγορά με πρώτο βήμα την κατάλληλη διαμόρφωση της ταυτότητας των μαρκών τους.

Είμαι αισιόδοξος ότι η περαιτέρω αποδυνάμωση του ρόλου του δυσλειτουργικού δημοσίου τομέα και των όποιων ιδιωτικών φορέων χτίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στα γνωστά σαθρά θεμέλια, θα συμβάλλει στο ξεκαθάρισμα της αγοράς. Έτσι ώστε στο τέλος του 2013 να μιλάμε με μεγαλύτερη σιγουριά για την απαρχή μιας νέας εποχής  που το marketing θα έχει ξανά τον ηγετικό ρόλο στις επιχειρήσεις και οι εταιρείες επικοινωνίας θα αμείβονται για το πραγματικά χρήσιμο και ουσιαστικό κομμάτι της δουλειάς τους.